;
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Aile Hekimliği Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği sahipliğinde düzenlenecek kongremiz birinci basamağı bütünleştiren kimliğiyle 2016 yılı Kasım ayında Antalya’da yapılacaktır.

Birinci Basamak
ta Hekimlik mesleğini daha iyi nasıl yapabiliriz uğraşı içinde yıllardır çalışıyoruz. Mesleki alanımızın bilimsel kongresini yapmaya başlayalı tam 25 yıl oldu.  Çeyrek asır önce bu alana ve disiplinine sahip çıkarak başladığımız Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin bu yıl 20. sini düzenleyeceğiz. Tüm birinci basamağı kapsayan tek kongre olma özelliğini sürdürmekteyiz.

İyi hekimliği, halkın sağlık hakkını 
ve hekim bağımsızlığını, barışı ve temiz çevreyi savunmaya devam ettik, edeceğiz. İyi hekimlik ortamının giderek zorlaştığı, toplumun eşit sağlık hakkına ulaşılabilirliğinin azaldığı, paran kadar sağlık anlayışının hakim kılındığı, barış ortamının bir türlü sağlanamadığı, sağlıkçının hedef olduğu ve giderek yalnızlaştırıldığı...

 

LookUs & Online Makale